Y2K Fairy Tales – kể chuyện cổ tích bằng thời trang Y2K
StyleSpreads

Y2K Fairy Tales – kể chuyện cổ tích bằng thời trang Y2K

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích kinh điển của Việt Nam, ê-kíp sáng tạo mong muốn tạo ra góc nhìn mới dựa trên những giá trị di sản bằng những thước ảnh thời trang bằng mới lạ và hiện đại, mang tinh thần của phong cách thời trang thế hệ trẻ Y2K. 

SỰ TÍCH TRẦU CAU

(Muun) trang phục Trần Xía – (LeeJun) (JinJi) trang phục Jun Nguyễn.

Trang phục Dejuniel; phụ kiện Lê Phan Khánh Ngọc

TÍCH LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ

(LeeJun) trang phục JinbyJin – (JooJoo) trang phục Gonghaze; Phụ kiện: Minh Mì, Lê Phan Khánh Ngọc, Trần Xía

(Jinji) trang phục Trần D Trí, áo khoác da Tida; Phụ kiện: Minh Mì, Lê Phan Khánh Ngọc, Trần Xía

TÍCH TRỌNG THỦY, MỴ CHÂU

(LeeJun) trang phục Minh Mì, Trần D Trí; phụ kiện Khánh Ngọc

(JooJoo) trang phục Lê Phan Khánh Ngọc, (LeeJun) trang phục Minh Mì; phụ kiện Khánh Ngọc

TÍCH CHỬ ĐỒNG TỬ

(LeeJun) găng tay nhũ vàng Tida; Swimwear JinbyJin

(JooJoo) trang phục Tấn Xía

TÍCH ÔNG TÁO, BÀ TÁO

(JinJi) trang phục Trần D Trí, Minh Mì; (LeeJun) trang phục Hoàng Vĩnh Thanh, Tien Cong Luong, Trần D Trí

(Muun) trang phục Tiến Đạt; (LeeJun) trang phục Hoàng Vĩnh Thanh, Tien Cong Danh

TÍCH SƠN TINH, THUỶ TINH

(JinJi) trang phục Phạm Đạt, Minh Mì; phụ kiện Khánh Ngọc, Bi Nhân

(LeeJun) trang phục Lê Phan Khánh Ngọc, Heydi Tower. (JinJi) trang phục Phạm Đạt, Minh Mì; phụ kiện Khánh Ngọc, Bi Nhân

Phụ trách sản xuất: 267 Studio
Giám đốc Sáng tạo: Jinhoon
Nhiếp ảnh: Vinh Lưu
Stylist: Tida
Người mẫu: Lee Jun, Muun, JooJoo, JinJi @ MadeinvietnamModels Mgmt.
Trang điểm và tạo mẫu tóc: Simon Đỗ
Trợ lý: Nhật Huy
 

Related Article