Style -

#MFOpinion: “Một tin nhắn đã được thu hồi, và chưa có gì xảy ra”

Ông bà có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, nhưng có vẻ những người như Mark Zukerberg nghĩ đ ..

Style -
Feature -
#MFOpinion: Dear 2020 - Chào thân ái và không bao giờ gặp lại

"GỬI 2020," Như lẽ thường, trong một lá thư, người ta sẽ bắt đầu bằng “thân”, “mến”, ... Nhưng ..

Feature -