Bộ ảnh thời trang “GENUINE REBEL – Tuổi trẻ nổi loạn”
StyleSpreads

Bộ ảnh thời trang “GENUINE REBEL – Tuổi trẻ nổi loạn”

Nếu không phải là tinh thần nổi loạn, thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vùng an toàn để trở thành cá thể tiên phong. 

 

Bộ ảnh thời trang “GENUINE REBEL” trên ấn phẩm mới của Men’s Folio Vietnam đã mang đến độc giả câu chuyện về thế hệ trẻ nổi loạn, thoát khỏi vùng an toàn để trở thành cá thể tiên phong, tính cách nổi loạn của tuổi trẻ: dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện bản thân.

Chỉ đạo sản xuất: Khuất Năng Vĩnh 
Nhiếp ảnh gia: Nguyễn Anh Hào 
Stylist: Freddy Nguyễn 
Người mẫu: Đăng Trần , Digga Oi, Minh Nhựt, Ralfi.
Trợ lý stylist: Linh Đan, Phạm Huy 
Trang điểm: Đặng Trí Viễn 
Tạo mẫu tóc: Hải Ngọc Ng 
Trợ lý nhiếp ảnh: Đào Nguyên Phổ, Đức Duy
Trang phục: Dior Men, Hermès (Tamson Fashion), Balenciaga, Hudb+, Phụ kiện Hermes (Tamson Fashion)
 

Related Article