MF Talent Hub -

#MFTalentHub: Nhiếp ảnh gia Zach Hoàng Trần – một đóa hoa nở hai lần

Bén duyên với nhiếp ảnh từ năm 19 tuổi, Hoàng Trần (Zach) đã có sự nghiệp 5 năm tại Việt Nam. Tuy nhi� ..

MF Talent Hub -
MF Talent Hub -
#MFTalentHub: Harry Vũ chia sẻ về khao khát mang hồn Việt vào nhiếp ảnh

Từ những ngày đầu học nhiếp ảnh tại Úc, Harry Vũ luôn nung nấu trong mình niềm ao ước mãnh liệt: th� ..

MF Talent Hub -
Lifestyle -