Cả Sơn Tùng và Binz, những nghệ sĩ của văn hóa âm nhạc đương đại đều chọn Rolex trong các dự án âm nhạc của mình. Rolex đang len lỏi tới đâu trong cộng đồng Millennials Việt?